10-01-24

Hoe werkt een bankgarantie ?

Bij het aangaan van een koopovereenkomst voor een woning is het niet gebruikelijk dat de volledige koopsom onmiddellijk wordt betaald. Dit gebeurt meestal pas bij het ondertekenen van de notariële akte van levering bij de notaris. In veel gevallen eist de verkopende partij dat de koper na ondertekening van de koopakte een waarborgsom stort of een bankgarantie verstrekt. Dit is doorgaans tien procent van de koopsom en biedt de verkoper extra zekerheid dat de koper daadwerkelijk de woning zal afnemen.

Hoe werkt een bankgarantie?

Een bankgarantie is een garantiestelling van de bank, waarbij de bank verklaart garant te staan voor het bedrag als de koper zijn verplichtingen niet nakomt. Het voordeel van een bankgarantie is dat je niet direct je spaargeld hoeft aan te spreken.Als de verkoop niet doorgaat, bijvoorbeeld omdat je de hypotheek niet rond krijgt, kan de verkoper onder bepaalde voorwaarden de waarborgsom opeisen. In het geval van een bankgarantie betaalt de bank de waarborgsom aan de verkoper, waarna jij een schuld hebt bij de bank.

Verschil tussen bankgarantie en waarborgsom

Een waarborgsom bedraagt doorgaans 10 procent van de overeengekomen koopprijs en moet uiterlijk binnen een week na het verstrijken van ontbindende voorwaarden worden voldaan. Deze waarborgsom wordt overgemaakt aan de notaris. Als je niet genoeg eigen geld hebt om de waarborgsom te betalen, is een bankgarantie een geschikt alternatief.

Termijn van een bankgarantie

In het koopcontract staat de datum voor het stellen van een bankgarantie doorgaans vermeld in artikel 5. Meestal is deze datum 1 week na het verlopen van het financieringsvoorbehoud. Je hypotheekadviseur kan hierbij helpen.

Als je de bankgarantie voor je hypotheek te laat regelt, kan de verkoper je schriftelijk in gebreke stellen en je verzoeken binnen 8 dagen alsnog aan je verplichting te voldoen.

Hoe vraag je een bankgarantie aan?

Als je een bankgarantie wilt regelen, kan dat rechtstreeks via je bank of met de hulp van een hypotheekadviseur. Houd er rekening mee dat je altijd servicekosten moet betalen voor het regelen van een bankgarantie, zelfs als de koop doorgaat en de bank de waarborgsom niet hoeft uit te keren. Als je het benodigde geld op een spaarrekening hebt staan, kun je overwegen de waarborgsom zelf te storten op een derdenrekening van de notaris, en het geld bij het passeren van de akte terug te ontvangen.

Is een bankgarantie een lening?

Een bankgarantie kan worden beschouwd als een lening, omdat je met de bank overeenkomt dat zij het bedrag van de waarborgsom voorschiet. Als de koop doorgaat, eindigt deze overeenkomst met de bank. Als de koop niet doorgaat en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen, heeft de verkopende partij recht op de garantie die de bank heeft gesteld. In dat geval heb je een schuld bij de bank ter hoogte van de borgsom, en wordt dit beschouwd als een lening.

Wat zijn de kosten van een bankgarantie?

Het aanvragen van een bankgarantie brengt kosten met zich mee. De bank rekent meestal 1 procent van het gegarandeerde bedrag als kosten. Er wordt een overeenkomst gesloten met de bank.

Voorbeeld berekening bankgarantie

Stel dat je een hypotheek afsluit van € 350.000. De bank staat dan garant voor tien procent, oftewel € 35.000. Je betaalt de bank één procent van dit garantiebedrag van € 35.000. In dit geval bedragen de kosten van de bankgarantie dus € 350 (1% van € 35.000).

Gerelateerde berichten

Bekijk bericht
Wat is het verschil tussen Kosten Koper (KK) en Vrij Op Naam (VON)
Bekijk bericht
Nieuwbouw, iets voor jou?
contact image

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op!

Waarom Vink?

Fluitend je huis verkopen
Verrassende service
De perfecte (woon)ervaring
YouTube etalage