29-09-21

Belangrijke wijzingen op de vastgoedmarkt

Opkoopbescherming per 1 januari 2022
De wet maakt het mogelijk om in een gebied een opkoopbescherming in te voeren. De
opkoopbescherming moet er voor zorgen dat goedkope en middeldure koopwoningen ook
in de bestaande bouw behouden kunnen blijven in het koopsegment en niet worden
opgekocht door beleggers voor de verhuur. Koper moet een woning dus zelf gaan
bewonen en mag het gedurende een termijn van 4 jaar niet verhuren. Er zijn een aantal
uitzonderingsgevallen.

NHG-grens naar € 355.000 in 2022
Vanaf 1 januari 2022 stijgt de NHG-kostengrens voor woningen zonder
energiebesparende voorzieningen van € 325.000 naar € 355.000. Voor woningen waarbij
energiebesparende voorzieningen worden getroffen is de kostengrens 6% hoger, namelijk
€ 376.300, in plaats van € 344.500 in 2021. Voor de NHG is het laagste van de koopsom
of de getaxeerde marktwaarde leidend met betrekking tot de kostengrens.
Hypotheekrenteaftrek daalt naar 40% in 2022
De hypotheekrenteaftrek daalt van 43% naar 40% in 2022. De beperking treft alleen
huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. Sinds 2017 daalt het maximale
belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken. Het percentage wordt
verlaagd van 52% naar 37,05%. Voorheen daalde dit tarief met 0,5% per jaar. Vanaf 2020
wordt het versneld afgebouwd met 3% per jaar. Vanaf 2023 is dan het tarief van 37,05%
bereikt.

WOZ-waarde stijgt in 2022
De WOZ-waarde 2022 is de waarde van uw woning per 1 januari 2021. De gemiddelde
WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar naar verwachting met 8,5-9%.

Energielabel
Het is verplicht om een geldig energielabel te vermelden in de advertentie waarin een
woning (of ander vastgoed) te koop of te huur wordt aangeboden. Vanaf 1 januari 2022
handhaaft de ILT weer op de advertentieverplichting als er nog geen geldig energielabel is
afgegeven voor een woning.

Dat betekent dat in een advertentie waarin een woning (of ander vastgoedobject) te koop
of te huur wordt aangeboden tevens moet worden gemeld wat het energielabel van het
object is. Oftewel, als een woning (of ander vastgoed) te koop wordt aangeboden op
Facebook, Insta of funda dan zal het label erbij vermeld moeten worden. Het label zal dus
veel eerder, voorafgaand aan of aan het begin van het verkoopproces, aangevraagd
moeten worden.

Huur
Huurtoeslaggrens en Huurliberalisatiegrens naar € 763,47 in 2022
De algemene maximale huurgrens huurtoeslag bedraagt voor 2022 € 763,47. Dit is ook de
liberalisatiegrens voor 2022. In 2021 was deze vastgesteld op 752,33.

Huurverhoging sociale sector
Tot 1 juli 2022 geldt de huurbevriezing (huurverhoging maximaal 0%) voor de
gereguleerde sector.

Huurverhoging vrije sector in 2022 maximaal 3,3%
Verhuurders mogen in de vrije sector de huur vanaf 1 januari 2022 maximaal met 3,3%
verhogen.

Gerelateerde berichten

Bekijk bericht
Het taxatierapport
Bekijk bericht
Energiebesparende aanpassingen
contact image

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op!

Waarom Vink?

Fluitend je huis verkopen
Verrassende service
De perfecte (woon)ervaring
YouTube etalage